Despre noi

Şcoala Gimnazială Poplaca este o şcoală deschisă tuturor copiilor de pe raza comunei Poplaca, judeţul Sibiu, doritori să înveţe în condiţiile excepţionale pe care le oferă unitatea noastră: educaţie de calitate, spaţii noi, moderne, dotate la standardele impuse de un învăţământ modern.

Şcoala Gimnazială Poplaca este structurată astfel:
o Grădiniţa cu program normal
o Ciclul primar (Clasa pregătitoare şi clasele I-IV)
o Ciclul gimnazial

Elevii / preșcolarii şcolii învaţă în cele două corpuri de clădire, „şcoala mare” şi fosta „şcoală mică”, devenită acum “şcoala nouă”. Cele două clădiri au fost reabilitate şi modernizate prin derularea unor proiecte în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Banca Europeană de Investiţii şi cu contribuţia substantială a Primăriei Poplaca.

Procesul instructiv-educativ este asigurat de profesori titulari (în proporţie de 93,75 %), care, în afara orelor de curs, desfăşoară cu copiii o mare varietate de activităţi şcolare şi extracurriculare, îi implică în proiecte educaţionale disciplinare şi interdisciplinare atractive. Multe din aceste proiecte se desfăşoară prin intermediul Centrului de documentare şi informare (CDI).

În ultimii ani, şcoala noastră s-a implicat în mari proiecte educaţionale naţionale. Mărturia stă în performanţele şcolare, reflectate în rezultatele deosebite (premii şi medalii) obţinute de către elevii noştri la diverse concursuri şi olimpiade naţionale.

O mare atenţie se acordă copiilor cu CES, care sunt în permanenţă motivaţi să participe la proiectele în care este implicată şcoala. De asemenea părinții sunt antrenaţi în tot ce înseamnă viaţa şcolii şi ne bucurăm că participă în număr din ce în ce mai mare.

Prin tot ce încercăm să realizăm în şcoala noastră, ne dorim să devenim o instituţie de referinţă în peisajul învăţământului din judeţul Sibiu.

Director,
prof. Stroe Monica

 

Consiliul de Administratie

Hotarare C.A. 08.06.2022 H CA 02.06.2022 Hotarare C.A. 29.04.2022 Hotarare C.A.  

Orar

Orar ciclu primar 2022-2023 Orar ciclul gimnazial 2022-2023

Resurse umane

RESURSE UMANE An şcolar: 2023 – 2024 An şcolar: 2022 – 2023 Personal de conducere Director: STROE MONICA Personal didactic      Învățământ preșcolar Prof. ACHIM ADRIANA Prof. LENE MONICA     Învățământ primar Prof. CHIOREAN DIANA Prof. OPRIȘIU LILIANA MARIA Prof. IONIȚĂ SIMONA MARIA Prof. MUNTEAN ANA Prof. TĂNASE TEODORA    Învățământ gimnazial Prof. …

Resurse materiale

RESURSE MATERIALE Şcoala Gimnazială Poplaca dispune de spaţii moderne, dotate şi utilate conform standardelor în vigoare:       2 corpuri de clădire: Corp A – total modernizat Corp B – clădire nouă, construită pe bazele vechii clădiri,extinsă, etajată prin Banca Europeană de Investiţii şi cofinanţare din partea Primăriei Poplaca       11 săli de curs – spaţioase, …

ROI

Orar

Orar ciclul gimnazial 2022-2023 Orar ciclu primar 2022-2023

COMISII

Declaratii avere si interese